Strona główna  |  Wiadomości  |  Co się stanie jeśli zbankrutuje ubezpieczyciel?

Co się stanie jeśli zbankrutuje ubezpieczyciel?

Data aktualizacji: 2021-09-29
Bankructwa zakładów ubezpieczeń, są rzadkim zjawiskiem na krajowym rynku. Mimo tego, warto omówić wpływ upadłości ubezpieczyciela na sytuację jego klienta i osoby uprawnionej do odszkodowania.

Ten temat jest rzadko poruszany w mediach. Wielu Polaków zdaje sobie sprawę, że w przypadku upadłości banku lub SKOK-u, musi interweniować Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Wiedza na temat ochrony środków zgromadzonych przez ubezpieczycieli, jest o wiele mniej powszechna.

Spis treści:

 1. Ostatnią upadłość ubezpieczyciela ogłoszono w marcu 2000 roku
 2. Ubezpieczyciele, którzy ogłosili upadłość po 1989 roku
 3. Ofiary wypadków drogowych są szczególnie chronione przez UFG

Ostatnią upadłość ubezpieczyciela ogłoszono w marcu 2000 roku

Na wstępie warto podkreślić, że obecnie upadłość zakładu ubezpieczeniowego jest o wiele mniej prawdopodobna, niż 15 lat lub 20 lat temu. Poprawa bezpieczeństwa wiąże się m.in. z dokładniejszym nadzorem nad kondycją finansową ubezpieczycieli i znacznie większym doświadczeniem firm działających na rynku. Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że ostatnia upadłość ubezpieczyciela została ogłoszona 20 marca 2000 r. (TUIR GWARANT S.A.). Wcześniej upadło pięć innych firm ubezpieczeniowych:

 • ZUnŻ WESTA - LIFE S.A. (1993 r.)
 • ZU WESTA S.A. (1993 r.)
 • PTU GRYF S.A. (1996 r.)
 • ZU HESTJA S.A. (1996 r.)
 • TUR POLISA S.A. (2000 r.)

Bankructwo ubezpieczyciela Po 2000 roku z krajowego rynku zniknęło prawie trzydziestu innych ubezpieczycieli. Te zmiany były jednak wynikiem kontrolowanej likwidacji spółek albo połączenia z innymi podmiotami. Na uwagę zasługuje fakt, że procedury związane z upadłością ubezpieczyciela, mogą trwać bardzo długo (patrz poniższa tabela). Dobrym przykładem jest historia Zakładu Ubezpieczeń WESTA S.A. Jego upadłość ogłoszono 15 marca 1993 r. Wszystkie procedury upadłościowe zakończyły się ponad dziesięć lat później. Bardzo długo trwało również postępowanie upadłościowe PTU GRYF (1996 r. - 2013 r.) oraz ZU HESTJA (1996 r. - 2009 r.). Warto wspomnieć, że ta druga spółka nie miała nic wspólnego z firmą ERGO Hestia, która obecnie działa na polskim rynku.

Ubezpieczyciele, którzy ogłosili upadłość po 1989 roku

Nazwa ubezpieczyciela Szczegółowe informacje na temat upadłości
ZUnŻ WESTA-LIFE S.A. 29 styczeń 1993 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 6 luty 1993 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 10 listopad 1998 r. - zakończenie postępowania upadłościowego
ZU WESTA S.A. 9 październik 1992 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 15 marzec 1993 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 30 lipiec 2004 r. - zakończenie postępowania upadłościowego, 5 listopad 2004 r. - wykreślenie zakładu ubezpieczeń z Krajowego Rejestru Sądowego
PTU GRYF S.A. 20 listopad 1995 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 5 marzec 1996 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 10 grudzień 2013 r. - zakończenie postępowania upadłościowego (uprawomocnienie - 20 styczeń 2014 r.)
ZU HESTJA S.A. 4 wrzesień 1996 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń , 29 styczeń 1997 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 27 październik 2009 r. - wykreślenie zakładu ubezpieczeń z Krajowego Rejestru Sądowego
TUR POLISA S.A. 30 wrzesień 1999 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 16 luty 2000 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 28 wrzesień 2005 r. - wykreślenie zakładu ubezpieczeń z Krajowego Rejestru Sądowego
TUIR GWARANT S.A. 30 wrzesień 1999 r. - cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, 20 marzec 2000 r. - ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, 16 luty 2001 r. - umorzenie postępowania upadłościowego, 15 październik 2001 r. - zmiana nazwy na TUiR Gwarant S.A. w likwidacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF

Ofiary wypadków drogowych są szczególnie chronione przez UFG

Dochodzenie swoich roszczeń wobec ubezpieczyciela, podczas długotrwałego postępowania upadłościowego, jest kłopotliwe i nie gwarantuje odzyskania całej należności (np. niewypłaconego odszkodowania). Dlatego ustawodawca przewidział specjalne środki ochrony dla klientów zakładów ubezpieczeń oraz poszkodowanych osób. Obecne mechanizmy są jednak mniej rozbudowane od rozwiązań, które obowiązywały do 1995 r. W pierwszej połowie lat 90-tych działał bowiem specjalny Fundusz Ochrony Ubezpieczonych. Zapewniał on uprawnionym osobom zwrot każdej należności od niewypłacalnych zakładów ubezpieczeń (gwarancja wynosiła 50% lub 90% wartości roszczenia).
Po zmianach wprowadzonych w 1995 roku, funkcję gwarancyjną w sektorze ubezpieczeniowym pełni tylko UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny musi pokryć roszczenia klientów ubezpieczyciela, jeżeli:

 • zakład ubezpieczeń ogłosi upadłość
 • wniosek o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń zostanie oddalony
 • sąd umorzy postępowanie upadłościowe ze względu na niemożność pokrycia kosztów postępowania z majątku ubezpieczyciela
 • nadzór finansowy zarządzi przymusową likwidację zakładu ubezpieczeń, a roszczenia klientów nie mogą zostać pokryte z rezerw techniczno - ubezpieczeniowych

Zakres odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zależy od rodzaju polisy. Roszczenia wynikające z ubezpieczeń obowiązkowych (OC dla kierowców, OC dla rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych), muszą zostać pokryte w pełnej wysokości. W przypadku obowiązkowych polis OC kierowców i rolników, granicą odpowiedzialności UFG jest tylko ustawowa suma gwarancyjna (szkody na osobie - 5 mln euro, szkody na mieniu - 1 mln euro). Wypłaty dotyczące ubezpieczenia budynków rolnych są ograniczone do sumy przewidzianej w konkretnej umowie (sumy gwarancyjnej). Warto wiedzieć, że gwarancja UFG obejmuje również ubezpieczenia na życie. W przypadku takich polis, maksymalna wypłata na rzecz uprawnionej osoby nie może jednak przekroczyć 50% wierzytelności (do 30 000 euro). Graniczną sumę przelicza się na złote po uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o upadłość, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń. Klient, który nie skorzystał z ochrony zapewnianej przez UFG lub otrzymał tylko częściowy zwrot należnej sumy, może zgłosić swoje roszczenia i uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. W takim przypadku trzeba byłoby jednak uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście, sytuacja finansowa krajowych zakładów ubezpieczeń jest stabilna i nie istnieje ryzyko upadłości żadnego z nich. Można się o tym przekonać, analizując dane Komisji Nadzoru Finansowego.

Najczęściej zadawane pytania
Co się stanie, jeśli zbankrutuje ubezpieczyciel?

Funkcję gwarancyjną w sektorze ubezpieczeniowym pełni UFG. Zakres odpowiedzialności Funduszu zależy od rodzaju polisy.

Jakie roszczenia zostaną pokryte w całości?

W razie bankructwa ubezpieczyciela UFG pokryje w pełnej wysokości roszczenia wynikające z ubezpieczeń obowiązkowych takich jak polisa OC.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-10-28

Sprawdzenie OC sprawcy – jak sprawdzić OC po kolizji za darmo?

Brak konieczności wożenia ze sobą potwierdzenia ubezpieczenia OC jest z pewnością wygodnym rozwiązaniem dla kierowców. Może jednak rodzić problemy w razie kolizji. Czy sprawdzenie OC sprawcy...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Zalety i wady bancassurance

Krajowe banki chętnie zajmują się dystrybucją polis. Jakie są zalety i wady bancassurance, czyli ubezpieczeń sprzedawanych przez banki?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Odszkodowania będą wreszcie sprawiedliwe - dzięki KNF

KNF dyscyplinuje ubezpieczycieli. W odpowiedzi na liczne skargi, które dotyczyły likwidacji szkód komunikacyjnych, KNF opracował specjalne wytyczne. Te regulacje mają poprawić standard usług...

Czytaj więcej
Komentarze
JanK
2019-03-13 21:29
IP: 91.217.x.x
No włąśnie co się stanie jak upadnie. Mogę odpowiedzieć NIC SIE NIE STANIE a osobą które mają dane zakłady wypłacić odszkodowania pozostaną na lodzie tak jak to miało miejsce w przypadku firmy WESTA. W roku 1990 spaleniu uległ sklep w Koninie WLKP. zakład ubezpieczeń wypiął się i nie wypłacił odszkodowania należnego rzeczoznawcy w śmieszny sposób dochodzili wartości chociażby mebli ( po ilości i jakości zawiasów ). Teraz pytanie: GDZIE JEST GWARANCJA SKARBU PAŃSTWA ZA poniesione straty w przypadku firmy WESTA? do dnia dzisiejszego właściciele sklepu borykają z problemami i długami. Janusz Bolesław Baranowski właściciel WESTY,mimo że o zmarłych się źle nie mówi, wywinął się od odpowiedzialności karnej, sprawa stanowczo miała znamiona przestępstwa sprawców podpalenia złapano a długi są nadal a odszkodowania brak. WIĘC KTO ODPOWIE ZA LATA STRAT WŁAŚCICIELI SKLEPU, ORAZ ZA ZWROT ODSZKODOWANIA
odpowiedz