Strona główna  |  Forum  |  Opinie o towarzystwach ubezpieczeniowych  |  Opinie o PZU  |  Co oznacza szkoda całkowita.

Co oznacza szkoda całkowita.