Strona główna  |  Wiadomości  |  Brak odpowiedzi na reklamację przez 30 dni

Brak odpowiedzi na reklamację przez 30 dni

Data aktualizacji: 2020-12-17
Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji. Co się stanie, jeśli w tym terminie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi? Czy nasze roszczenia zostaną zaspokojone?

Kwestia składania reklamacji do ubezpieczycieli (a także do innych instytucji finansowych) przez długi czas nie była w polskim prawie ściśle uregulowana. Sytuacja zmieniła się wraz z publikacją w 2015 r. ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Ten dokument dokładnie określa przebieg całego procesu oraz terminy, których musi się trzymać ubezpieczyciel. Sprawdź, jak złożyć reklamację, jeśli otrzymasz za małe odszkodowanie.

Spis treści:

 1. Ile masz czasu na złożenie reklamacji u ubezpieczyciela?
 2. Jak napisać reklamację od decyzji ubezpieczyciela?
 3. Jak złożyć reklamację u ubezpieczyciela?
 4. Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?
 5. Przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe?
 6. Negatywne rozpatrzenie reklamacji - co zrobić?

Ile masz czasu na złożenie reklamacji u ubezpieczyciela?

Reklamacja - mediacje Na złożenie reklamacji, czyli odwołania od decyzji ubezpieczyciela, masz aż trzy lata od momentu otrzymania pisma ze stanowiskiem towarzystwa w danej sprawie. Wyjątkiem są roszczenia z OC, w których szkoda jest skutkiem przestępstwa. One przedawniają się dopiero po 20 latach.

Oczywistym jest jednak, że jeżeli chcesz złożyć reklamację, najlepiej zrobić to jak najszybciej. Im więcej czasu upłynie, tym trudniej będzie zebrać dowody, że odszkodowanie zostało zaniżone. A takie argumenty są niezbędne, aby mieć szansę na pozytywne rozpatrzenie reklamacji. W końcu niezadowolonych z wysokości odszkodowania jest bardzo wielu. Bez rzeczowych argumentów nie zwrócisz uwagi ubezpieczyciela na Twoją sprawę.

Jak napisać reklamację od decyzji ubezpieczyciela?

Co zatem warto zawrzeć w reklamacji?

 • podaj numer szkody oraz polisy, aby ubezpieczyciel nie miał żadnych problemów z identyfikacją sprawy
 • opisz krótko decyzję ubezpieczyciela(najlepiej dołącz ją także w formie kserokopii lub skanu do składanej reklamacji)
 • wyjaśnij, czego dotyczy odwołanie i podaj argumenty na poparcie tezy, że odszkodowanie zostało zaniżone (np. dołącz faktury za uszkodzone elementy, których nie uwzględniono w wycenie, porównaj dane z wyceny z cennikiem części zamiennych)
 • jeśli szkoda jest wystarczająco duża, skorzystaj z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy (Uwaga! Za taką ekspertyzę należy zapłacić, a z wyroków sądowych wynika, że tylko w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel powinien później zwrócić ten koszt poszkodowanemu).

Jak złożyć reklamację u ubezpieczyciela?

Prawo dopuszcza kilka sposobów złożenia reklamacji u ubezpieczyciela:

 • pisemnie – przez złożenie pisma osobiście w oddziale towarzystwa lub przesłanie pocztą,
 • ustnie – przez telefon lub osobiście w oddziale towarzystwa,
 • w formie elektronicznej – mailem lub za pośrednictwem formularza internetowego.

Oczywiście forma pisemna będzie najbezpieczniejsza i da Ci większe możliwości przedstawienia swoich argumentów.

Zobacz też:

Jak otrzymać odszkodowanie po stłuczce z obcokrajowcem?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?

Przed wejściem w życie ustawy z 2015 r. w polskim prawie nie było ściśle określone, ile czasu mają ubezpieczyciele na rozpatrzenie odwołania od zaniżonego odszkodowania. W efekcie bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zwlekały z decyzją, zmuszając poszkodowanych do upominania się o przesłanie odpowiedzi.

Obecnie obowiązująca ustawa mówi jednak jasno: ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty jej otrzymania.

Co ważne, towarzystwo ubezpieczeniowe musi w tym terminie wysłać odpowiedź. Nie jest ważne, kiedy ona w praktyce dotrze do poszkodowanego.

Ubezpieczyciel musi przesłać odpowiedź w formie papierowej (dopuszczalne jest także użycie maila, ale osoba składająca reklamację musi wcześniej wyrazić na to zgodę).

Co się stanie, jeśli w ciągu 30 dni ubezpieczyciel nie prześle żadnej odpowiedzi? Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13 czerwca 2018 r. (sygnatura sprawy III CZP 113/17).

W opinii Sądu Najwyższego brak odpowiedzi na reklamację przez 30 dni nie wyłącza całkowicie możliwości kwestionowania przez ubezpieczyciela zasadności dochodzonego roszczenia. Na towarzystwo ubezpieczeniowe spada jednak ciężar udowodnienia, że dane roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości. Jeśli natomiast ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi w terminie, to w ewentualnym postępowaniu sądowym ciężar udowodnienia zasadności reklamacji spoczywa na niezadowolonym kliencie.

Przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe?

30 dni to niekiedy zbyt mało czasu na rozpatrzenie bardziej skomplikowanych spraw. Dlatego ustawodawca pozostawił dla ubezpieczycieli pewną furtkę. Jeśli rozpatrzenie sprawy nie było możliwe w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeniowy może przedłużyć termin.

Sprawdź też, ile Ty masz czasu na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

W przypadku przedłużenia terminu odpowiedzi ubezpieczyciel powinien jednak przesłać wiadomość do klienta, w której:

 • wyjaśni przyczyny opóźnienia
 • wskaże okoliczności, które muszą jeszcze zostać ustalone
 • określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji – nie może on przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji.

Negatywne rozpatrzenie reklamacji - co zrobić?

Od czasu wprowadzenia ustawy ubezpieczyciele starają się raczej pilnować terminów, więc o wiele bardziej prawdopodobne jest, że otrzymasz negatywną odpowiedź na swoją reklamację niż że nie otrzymasz żadnej informacji od towarzystwa. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie oznacza jednak, że nie możesz już nic zrobić. Pomóc może Ci choćby rzecznik finansowy.

Jeśli ubezpieczyciel rozpatrzył negatywnie reklamację, a Ty jesteś przekonany o swojej racji, możesz podjąć następujące kroki:

 • odwołaj się od reklamacji (jeśli ubezpieczyciel przewiduje taki tryb)
 • zwróć się do Rzecznika Finansowego o:

  • interwencję – Rzecznik zbierze argumenty i wystąpi w Twoim imieniu do towarzystwa ubezpieczeniowego. Taka interwencja jest bezpłatna
  • pozasądowe rozwiązanie sporu – Rzecznik Finansowy zadziała wtedy jako mediator, przedstawiając obu stronom sporu propozycję jego rozwiązania. Pamiętaj, że ubezpieczyciel nie może odmówić udziału w takim postępowaniu. Składając wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu, trzeba wnieść jednorazową opłatę w wysokości 50 zł.

Uwaga! Pamiętaj, że skargę do Rzecznika Finansowego można złożyć dopiero po tym, jak wyczerpiesz możliwość złożenia reklamacji i odwołania u ubezpieczyciela.

 • złóż pozew do sądu powszechnego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania.

Walka w sądzie może być kosztowna i dość czasochłonna, dlatego lepiej najpierw spróbować skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego. Dopiero kiedy nie uda się rozwiązać sporu w ten sposób, złóż pozew sądowy.

Dowiedz się więcej:

Na których ubezpieczycieli skarżono się najczęściej u Rzecznika Finansowego w 2016?

Najczęściej zadawane pytania
Ile masz czasu na złożenie reklamacji u ubezpieczyciela?

Na złożenie reklamacji, czyli potocznie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, masz aż trzy lata od momentu otrzymania pisma ze stanowiskiem towarzystwa w danej sprawie. Wyjątkiem są roszczenia z OC, w których szkoda jest skutkiem przestępstwa. One przedawniają się dopiero po 20 latach.

Jak napisać reklamację od decyzji ubezpieczyciela?

Co zatem warto zawrzeć w reklamacji?

 • podaj numer szkody oraz polisy, aby ubezpieczyciel nie miał żadnych problemów z identyfikacją sprawy
 • opisz krótko decyzję ubezpieczyciela(najlepiej dołącz ją także w formie kserokopii lub skanu do składanej reklamacji)
 • wyjaśnij, czego dotyczy odwołanie i podaj argumenty na poparcie tezy, że odszkodowanie zostało zaniżone (np. dołącz faktury za uszkodzone elementy, których nie uwzględniono w wycenie, porównaj dane z wyceny z cennikiem części zamiennych)
 • jeśli szkoda jest wystarczająco duża, skorzystaj z ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy (Uwaga! Za taką ekspertyzę należy zapłacić, a z wyroków sądowych wynika, że tylko w niektórych sytuacjach ubezpieczyciel powinien później zwrócić ten koszt poszkodowanemu).

Jak złożyć reklamację u ubezpieczyciela?

Prawo dopuszcza kilka sposobów złożenia reklamacji u ubezpieczyciela:

 • pisemnie – przez złożenie pisma osobiście w oddziale towarzystwa lub przesłanie pocztą,
 • ustnie – przez telefon lub osobiście w oddziale towarzystwa,
 • w formie elektronicznej – mailem lub za pośrednictwem formularza internetowego.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie reklamacji?

Przed wejściem w życie ustawy z 2015 r. w polskim prawie nie było ściśle określone, ile czasu mają ubezpieczyciele na rozpatrzenie odwołania od zaniżonego odszkodowania. W efekcie bardzo często towarzystwa ubezpieczeniowe zwlekały z decyzją, zmuszając poszkodowanych do upominania się o przesłanie odpowiedzi.
Obecnie obowiązująca ustawa mówi jednak jasno: ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty jej otrzymania.

Przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji przez ubezpieczyciela - kiedy jest możliwe?

30 dni to niekiedy zbyt mało czasu na rozpatrzenie bardziej skomplikowanych spraw. Dlatego ustawodawca pozostawił dla ubezpieczycieli pewną furtkę. Jeśli rozpatrzenie sprawy nie było możliwe w ciągu 30 dni, zakład ubezpieczeniowy może przedłużyć termin.
Sprawdź też, ile Ty masz czasu na zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Negatywne rozpatrzenie reklamacji - co zrobić?

Od czasu wprowadzenia ustawy ubezpieczyciele starają się raczej pilnować terminów, więc o wiele bardziej prawdopodobne jest, że otrzymasz negatywną odpowiedź na swoją reklamację niż że nie otrzymasz żadnej informacji od towarzystwa. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie oznacza jednak, że nie możesz już nic zrobić. Pomóc może Ci choćby rzecznik finansowy.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-28

Jak Rzecznik Finansowy (dawniej Rzecznik Ubezpieczonych) pomaga kierowcom?

Jesienią 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych zamienił się w Rzecznika Finansowego. Jaką pomoc i ochronę może zapewnić Rzecznik Finansowy kierowcom?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-10-18

Zgłoszenie szkody w Generali

Proces likwidacji szkody w Generali jest jednym z najprostszych na rynku. Zarówno zgłoszenie szkody, jak i późniejsze sprawdzanie jej statusu, jest możliwe przez Internet.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-29

Warta – zgłoszenie szkody

Ubezpieczyciele nadal niestety dość często zaniżają wypłacane odszkodowanie. Szanse na wysokie świadczenie wzrastają, jeśli nie będziemy zwlekać ze zgłoszeniem szkody i prześlemy ubezpieczycielowi...

Czytaj więcej
Komentarze
Stanisław K
2022-07-14 08:40
IP: 158.233.x.x
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie zwrotu 7% wartości OC zapowiedzianej przez Ubea podczas złożenia oferty na zakup OC - zakupu OC dokonałem, załączyłem potwierdzenie przelewu pełnej kwoty OC a zwrotu 7% ceny ubezpieczenia nie dostałem. Co jest powodem? Kwota nie jest specjalnie duża, ale czuję się oszukany przez Ubea
odpowiedz
Ubea
2022-07-14 09:01
IP: 109.241.x.x
Szanowny Panie, prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym konsultantem pod nr tel 71 722800. Po imieniu i przez forum trudno nam Pana zidentyfikować i sprawdzić opisaną przez Pana sytuację. Obowiązuje nas ponadto ochrona danych osobowych. Zapewniamy że wszystkie nasze cashbacki są wypłacane na bieżąco.
odpowiedz
Damian Sz
2021-10-22 11:38
IP: 178.235.x.x
Dzień Dobry Mam podobną sytuację, zgłosiłem reklamację do Uniqa odnośnie spalonego tv z ubezpieczenia na dom, dostałem odpowiedź i do razu wypłacono mi odszkodowanie, ale nie zgadzałem się z kwotą, odwołałem się od tej decyzji tego samego dnia podając bardzo obszerne wyjaśnienie prosząc o ponowne przeliczenie odszkodowania biorąc pod uwagę moje uzasadnienie, od tego dnia minęło już 32 dni, co teraz? Czy ubezpieczyciel powinien zaakceptować moją kwotę żądaną do wypłaty, czy tylko znowu droga sądowa ?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-10-25 08:47
IP: 178.37.x.x
Dzień dobry, jak zaznaczono w artykule brak odpowiedzi na reklamację przez 30 dni nie oznacza, że ubezpieczyciel musi już uznać zasadność roszczenia. Na towarzystwo ubezpieczeniowe spada jednak ciężar udowodnienia, że dane roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości. Warto spróbować jeszcze skontaktować się z ubezpieczycielem i uzyskać odpowiedź na reklamację. Jeśli takie działanie nie da żadnego skutku, można zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub złożyć pozew do sądu.
odpowiedz
Diune
2021-09-14 09:02
IP: 89.239.x.x
Złożyłem reklamację, ubezpieczyciel dopiero po 33 dniach wysłał do mnie pismo, że reklamacja będzie rozpatrywana do 60 dni. W mojej ocenie taka informacja powinna być udzielona przed upływem 30 dni, a w tym momencie nastąpiło niedotrzymanie ustawowego terminu rodzące określone skutki prawne. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
odpowiedz
Ubea.pl
2021-09-14 15:36
IP: 178.37.x.x
Jeśli faktycznie ubezpieczyciel wysłał odpowiedź dopiero po 33 dniach, w ewentualnym postępowaniu sądowym będzie się można powołać na ten fakt. Na razie jednak warto poczekać i zobaczyć, jaka będzie odpowiedź na reklamację. Możliwe że reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie i postępowanie przed sądem nie będzie potrzebne.
odpowiedz
Bobi
2021-06-08 20:36
IP: 77.91.x.x
Ja rozumiem że ma 30 dni na odpowiedź. Dzisiaj na infolini powiedziano mi że nikt jak na razie nie ustosunkowal się do mojego odwołania. Chodzi o wypłatę z uposażenia mnie przez zmarła mamę.
odpowiedz
Ubea.pl
2021-06-09 07:27
IP: 212.106.x.x
W takim razie jeśli zdecyduje się Pan na postępowanie sądowe, to na ubezpieczycielu będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że Pana reklamacja była niesłuszna.
odpowiedz
Bobi
2021-06-07 19:55
IP: 77.91.x.x
Czekam już 30 dni na odpowiedź z pzu na odwolanie od decyzji
odpowiedz
Ubea.pl
2021-06-08 07:22
IP: 212.106.x.x
Dzień dobry, po pierwsze proszę pamiętać, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wysłanie odpowiedzi. Istnieje więc taka możliwość, że odpowiedź już została wysłana, ale jeszcze nie dotarła do Pana. Jeśli jednak ubezpieczyciel wyśle odpowiedź po 30 dniach to, tak jak napisaliśmy w artykule, w ewentualnym postępowaniu sądowym spada na niego ciężar udowodnienia, że dane roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości. Gdyby natomiast odpowiedź na odwołanie została wysłana w terminie, to na Panu spoczywałby ciężar udowodnienia zasadności reklamacji w sądzie.
odpowiedz
Mat Mat
2021-03-19 17:59
IP: 178.36.x.x
Witam. 3 grudnia dostralem pismo z UFG i nalozenie kary. 7 grudnia wyslalem dokumenty do UFG z informacja że brak oplacenie bylo mioim niedopatrzeniem. Przed swietami dzwoniac na infolinie pani z UFG poinformowala mnie ze po switach musze dostac odpowiedz. Niestety jej nie otrzylame. Z dniem 3 marca 2021r dostalem informacje o tym ze moge rozlozyc kare na raty ale juz z kara za rok 2021 (poprzednio z kara za rok 2020). Wg regulaminu UFG ma czas na odpowiedz do 2 miesiecy w tym przypadku odpowiedzieli dopiero po 3 miesiacach dodatkowo karajac jeszcze z kowa za rok 2021. Czy w tym przypadku UFG nienaruszlo swojego regulaminu i z godnie z tym kara powinna zostać anulowana?
odpowiedz
Marek
2020-10-16 12:18
IP: 89.64.x.x
Co za bzdura... Proszę zapoznać się orzeczeniem Sądu Najwyższego (uchwała 3 sędziów z dnia 13 czerwca 2018 roku, sygnatura akt: III CZP 113/17) w przedmiocie skutków przekroczenia terminu odpowiedzi na reklamację.
odpowiedz
Ubea.pl
2020-12-17 13:44
IP: 83.3.x.x
Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Artykuł został zaktualizowany.
odpowiedz
Roman
2019-11-14 16:35
IP: 185.135.x.x
Mam pytanie. Kilka miesięcy temu wysłałem reklamacje do ubezpieczyciela, który w terminie odpowiedział mi, czyli poniżej 30 dni. następnie ponownie wysłałem reklamacje o tej samej treści co poprzednio, ale z inną datą. Nie otrzymalem wogole odpowiedzi pomimo upływu 30 dni. Wysłałem wiec następna reklamacje z zapytaniem dlaczego nie otrzymalem odpowiedzi i ze minął termin 30 dni. Ubezpieczyciel odpowiedział ze nie musiał odpowiadać na reklamacje o tej samej treści. Czy ubezpieczyciel miał rację? Pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-15 07:29
IP: 81.190.x.x
Ubezpieczyciel raczej nie miał obowiązku odpowiadać na kolejną tak samo brzmiącą reklamację. Ewentualnie może się Pan jeszcze skonsultować w tej sprawie z Rzecznikiem Finansowym.
odpowiedz
Kasia
2019-11-14 10:58
IP: 185.56.x.x
Witam. Jeżeli wysłałam do TU reklamacje 1 listopada 2019 a 10 listopada 2019 wysłałam drugą reklamacje dotyczącą tej samej szkody ale o innej treści . Czy TU ma obowiązek odpowiedzieć mi na każdą reklamacje w ciągu 30 dni ?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-11-14 15:38
IP: 81.190.x.x
W przypadku każdej reklamacji ubezpieczyciel powinien wysłać odpowiedź w ciągu 30 dni (lub poinformować, że odpowie w późniejszym terminie).
odpowiedz
domin
2019-10-24 10:31
IP: 95.40.x.x
A co w przypadku gdy w ciągu 30 dni nie otrzymałem od ubezpieczyciela żadnej informacji w sprawie mojej reklamacji. Brak e-meila z decyzja o przedłużeniu brak pieniedzy na koncie
odpowiedz
Ubea.pl
2019-10-24 15:17
IP: 81.190.x.x
Po pierwsze należy podkreślić, że ubezpieczyciel ma 30 dni od otrzymania reklamacji na wysłanie odpowiedzi. Możliwe więc, że odpowiedź została już wysłana, ale jeszcze do Pana nie dotarła. Przed podjęciem dalszych kroków warto więc odczekać jeszcze chwilę. Może też Pan już teraz skontaktować się z ubezpieczycielem i zapytać, czy odpowiedź na Pana reklamację została już wysłana. Jeżeli odpowiedź nie została jeszcze wysłana, to zgodnie z prawem oznacza to, że ubezpieczyciel akceptuje Pana roszczenia i powinien je spełnić. Jeżeli ubezpieczyciel nie będzie zgadzał się z takim stanowiskiem, warto poprosić o pomoc Rzecznika Finansowego (taka pomoc jest darmowa).
odpowiedz
domin
2019-10-24 20:00
IP: 95.40.x.x
Dziękuje za odpowiedź. Zdziwiło mnie to bo do tej pory wszystkie sprawy załatwialiśmy drogą elektroniczną. Poczekam jeszcze kilka dni pozdrawiam
odpowiedz
Ubea.pl
2019-10-25 08:24
IP: 81.190.x.x
Zgodnie z prawem odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku (chyba że wysyłając reklamację, zaznaczył Pan wyraźnie, że dopuszcza Pan odpowiedź mailem).
odpowiedz
domin
2019-10-26 16:40
IP: 31.0.x.x
Tak właśnie zrobiłem . Poprosiłem o decyzje na @ ale cóż poczekam do wtorku może coś przyjdzie PP . Dziękuje
odpowiedz
domin
2019-10-29 07:24
IP: 46.76.x.x
Termin rozpatrzenia reklamacji upłynął 16 października. Wczoraj się skontaktowałem z PZU i podesłali mi decyzje negatywną wystawioną 11 października. I teraz najważniejsze nie zostałem poinformowany o tej decyzji w żaden sposób ani za pomocą drogi elektronicznej ani standardowego listu. Co dalej robić
odpowiedz
Ubea.pl
2019-10-29 08:24
IP: 81.190.x.x
Czy ustalił Pan z PZU, czy decyzja negatywna wystawiona 11 października została również tego dnia (lub w ciągu najbliższych kilku dni) wysłana np. listem poleconym? Warto poprosić ubezpieczyciela o okazanie potwierdzenia nadania takiego listu. Jeśli ubezpieczyciel nie będzie w stanie udowodnić, że do 16 X wysłał odpowiedź, można zgłosić się do Rzecznika Finansowego w celu konsultacji dalszych kroków.
odpowiedz
domin
2019-10-29 10:01
IP: 46.76.x.x
Pzu twierdzi że wysłał drogą elektroniczną 11.10 przysłał jakieś tam potwierdzenie ze swojej skrzynki mailowej ale ja nie otrzymałem tego maile. A jeśli chodzi o wersje papierową to uznali że nie trzeba ponieważ przez cały czas trwania postępowania nie było problemów z korespondencją elektroniczną. Czyli muszę całą sytuacje opisać i zgłosić do rzecznika
odpowiedz
Ubea.pl
2019-10-29 15:39
IP: 81.190.x.x
Oczywiście może Pan spróbować zgłosić sprawę do Rzecznika, ale jeśli jest tak, jak Pan opisuje, to szanse na rozpatrzenie sprawy na Pana korzyść. Jako że poprosił Pan o przesłanie decyzji na maila, to PZU nie miało obowiązku wysyłać odpowiedzi także tradycyjną pocztą. A potwierdzenie udowadnia, że PZU wysłało maila 11.10, czyli zmieściło się w terminie. Za błędy serwera skutkujące niedostarczeniem maila do Pana PZU już nie odpowiada (chyba że PZU popełniło jakiś wyraźny błąd, np. wpisało zły adres mailowy).
odpowiedz
Anna
2021-03-18 08:37
IP: 78.10.x.x
Witam. Mam podobna sytuację i nie dostałam odpowiedzi, a mijaja 3 m-ce od zgłoszenia szkody. Ubezpieczyciel twierdzi, ze decyzje wystawił w dniu dostarczenia przeze mnie dokumentów z policji, czyli 22.12.2020. Jednak nie podejmuje tematu, dlaczego nie otrzymałam decyzji, ale udowodnienia nadania jej droga papierową. Kiedy piszę, że upłynął termin ustawowy na odpowiedż - doastje info - a o jakim terminie ustawowym piszę? Proszę mi podpowiedzieć, jakim paragrafem, artykułem powinnam się posłużyć.
odpowiedz
Jaga
2018-02-21 22:02
IP: 94.254.x.x
Takie sprawy najszybciej rozwiązuje się na drodze prawnej ;)
odpowiedz
sowa
2018-02-22 23:25
IP: 37.47.x.x
Co to znaczy?
odpowiedz
Janek
2018-04-09 11:47
IP: 80.87.x.x
Też tak uważam. Wszystkie opcje pośrednie (rzecznicy, mediatorzy itd) tylko niepotrzebnie przedłużają sprawy.
odpowiedz
Ubea.pl
2018-04-09 15:34
IP: 81.190.x.x
Opcje pośrednie, takie jak mediacja czy interwencja rzecznika, okazują się jednak niekiedy skuteczne, a praktycznie zawsze są tańsze niż droga sądowa.
odpowiedz
pandik
2017-12-08 18:32
IP: 89.64.x.x
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym wprowadza w art. 8 wyłącznie domniemanie prawne (wzruszalne), którego skutkiem jest przyjęcie fikcji prawnej, że reklamacja została uznana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Innymi słowy, w takiej sytuacji Powód będzie musiał wykazać iż nie istniały podstawy do wniesienia skutecznej reklamacji przez klienta, tzn. wskazane w reklamacji zastrzeżenia co do świadczonych przez podmiot rynku finansowego usług nie miały miejsca, ergo, że reklamacja była obiektywnie niezasadna.
odpowiedz
brackyy
2018-11-11 13:50
IP: 178.215.x.x
Chciałbym widzieć minę ekspedientek, które obsługują pandika w sklepie. Bezcenne!
odpowiedz