pon-pt godz 9:00-17:00

71 722 80 00

Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Axa oszukuje ludzi wykorzystując luki prawne !!!!

2016-03-31 16:25

BN212.91.28.120

Gdyby coś było nie tak, pewnie już by się wzięli... Czy ta sytuacja jest na pewno tak klarowna ?

2016-03-14 20:04

M Z109.173.150.82

…AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie lub spełnia świadczenie w terminie: 1) 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową; 2) jeśli w terminie, o którym mowa w pkt 1, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania lub świadczenia jest niemożliwe, odszkodowanie lub świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym – przy zachowaniu należytej staranności – wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporna część jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową. 2.Jeżeli w terminach określonych w ust.1 AXA DIRECT nie wypłaci świadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części,a także wypłaca bezsporną część odszkodowania lub świadczenia…” CZEKAM JUŻ OD 18.01 I DO TERAZ NIE OTRZYMAŁAM ANI ZŁOTÓWKI,MAM ZNISZCZONY CAŁY PRZÓD W POJEŹDZIE NIE NAPRAWIAM GO BO NIE MAM ZA CO,A CZĘŚĆ PRYWATNYCH PIENIĘDZY KTÓRE POSIADAM,ZOSTAWIŁAM NA RZECZOZNAWCE NIEZRZESZONEGO ORAZ WNIESIENIE POZWU DO SĄDU,JEŻELI DO 90 DNI NIE OTRZYMAM PIENIĘDZY ZA ZAISTNIAŁĄ SZKODĘ, WSPOMNE ŻE JESTEM OSOBĄ POSZKODOWANĄ,W TEJ SYTUACJI POZOSTAJE SĄDOWNIE OBCIĄŻYĆ ICH UTRATĄ WARTOŚCI NA POJEŹDZIE DO DNIA WYGRANEJ ROZPRAWY PLUS PRAWIDŁOWY NIE ZANIŻONY KOSZTORYS. NIE DAJCIE SIĘ OSZUKIWAĆ AXA TO TOTALNA MASAKRA POCZĄWSZY OD ZGŁOSZENIA I CAŁEJ LIKWIDACJI SZKODY, ROBIĄ Z LUDZI IDIOTÓW. PISZCIE SWOJE PRZYPADKI JAKIE MACIE Z TĄ KOMBINATORNIĄ JAKĄ JEST AXA TO MOŻE KTOŚ SIĘ ZA NICH WEŹMIE.