Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

140 na autostradzie

Data publikacji: 2010-12-29

Z dniem 31 grudnia 2010 w życie wchodzi decyzja ustawodawców o podwyższeniu limitów prędkości na polskich drogach. Tego dnia zaczyna obowiązywać tzw. ustawa fotoradarowa. Zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Na posiedzeniu, które odbyło się 29 października 2010 roku, posłowie podjęli decyzję o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W artykule 2 dodano definicję urządzenia rejestrującego. W noweli podniesiono maksymalną dopuszczalną prędkość jazdy. Od dnia 31 grudnia 2010 roku dozwolona prędkość na autostradzie wyniesie 140 km/h, a na drodze ekspresowej o dwu jezdniach – 120 km/h. Zmiany dotyczą samochodów osobowych, motocykli i kierowców samochodów ciężarowych do 3,5 ton. Dopuszczalne prędkości na drogach jednojezdniowych (100 km/h) i innych trasach (90 km/h) pozostają bez zmian.

Nowości w ustawie dotyczą również zasad rejestracji pojazdu (art. 79 ust. 5), uprawnień policjanta do używania urządzeń rejestrujących podczas wykonywania czynności (art. 129 ust. 2 pkt 9a) oraz kontroli ruchu drogowego (art. 129a i 129b). Rozszerzono ponadto zakres kontroli dokonywanej przez strażników miejskich (art. 129b ust. 4), a także zakres działania Inspekcji Transportu Drogowego (art. 129g, 129h, 134a, 139 ust. 4).

Nowelizacja ustawy jest również początkiem fotoradarowej rewolucji związanej z utworzeniem systemu automatycznego nadzoru ruchu drogowego, który połączy wszystkie fotoradary w jedną sieć. Przyczyni się to do przyspieszenia procedury związanej z przesyłaniem, obróbką, analizą zdjęć i ustalaniem danych kierowców, którzy złamali określone przepisy drogowe. Zdjęcia z fotoradarów będą trafiać do centralnego komputera, połączonego z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, co usprawni proces identyfikacji właściciela pojazdu. System, zgodnie z planem, ma zostać uruchomiony w lipcu 2011 roku. Fotoradary mają się ponadto znaleźć we wszystkich masztach, które do tej pory pozostawały puste.

Zmiany w ustawie dotyczą także wydłużenia okresu postępowania mandatowego z 60 do 180 dni. Działanie ma na celu odciążenie sądów grodzkich, gdzie wnoszone są sprawy, w których nie udało się ustalić kierowcy pojazdu. Nowelizacja dotyczy także ustawy – Kodeks wykroczeń, o drogach publicznych oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o transporcie drogowym i o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Nowe zasady kontroli transportu drogowego wejdą w życie w 2012 roku. Główna Inspekcja Transportu Drogowego już wkrótce rozpocznie przejmowanie urządzeń rejestrujących, a w przeciągu najbliższych kilku miesięcy powstanie nowa mapa fotoradarów, a z dróg znikną ich atrapy.

Tagi:

Komentarze